Contact

Factory I - head office

Dańków 52
96-230 Biała Rawska
woj. łódzkie
Poland
tel. +48 46 8159518
fax +48 46 8158452

Map

Factory II

Kucharki 52
63-322 Gołuchów
woj. wielkopolskie
Poland
tel./fax +48 62 7615523
Map

Official address

Kozielski sp. z o.o.
ul. Lanciego 19/139
02-792 Warszawa
Poland
VAT ID: PL8351420335
Regon: 750199481
KRS: 0000065034, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

PLN bank account

PKO BP SA: 64 1020 4580 0000 1902 0055 4311

made by Esencja Studio